Maria Thelle

Fysioterapeut – Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

UTDANNELSE

 • Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF
 • Videreutdanning i tverrfaglig veiledning, HiT 2004
 • Fysioterapeut BSc (Hons) University of Brighton, 1993
 • Idrettsfag fra NIH

ERFARING

 • 25 års erfaring som fysioterapeut fra både sykehus (poliklinikk, ortopedi, hjerte- og lungeavd), og kommune med ulike former for rehabilitering og habilitering
 • 12 års erfaring fra privat praksis, fysioterapeut ved Vestfold Fysioterapi siden 2009
 • 18 års erfaring i fysioterapi for barn- og ungdom
 • 20 års erfaring med varmtvanns-grupper for både barn og unge, og voksne

ANNEN KOMPETANSE

 • Jobber også utenfor praksisen med veiledning av foreldre, ungdom, barnehage- og skolepersonell, etc
 • Jevnlig kompetanseheving i form av kurs/kongresser innenfor områdene: muskel og skjelettplager, idrettsskader, rehabilitering, kvinnehelse og fysioterapi for barn- og ungdom

KONTAKTINFORMASJON

 • Vestfold Fysioterapi tlf: 476 66 000
 • Mobil: 995 56 074
 • E-post: maria@vestfold-fysioterapi.no