Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader samt kunnskap om skademekanismer og forebygging av idretts- og aktivitetsrelaterte skader. Idrettsfysioterapi er et tilbud til topp- og breddeidrett, barn og eldre, og skal stimulere til fysisk aktivitet i hele befolkningen.

Hva gjør en idrettsfysioterapeut?

Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi. Dette gjelder både innenfor behandling, rehabilitering og forebygging. Passiv behandling som for eksempel massasje, brukes i hovedsak som smertelindrende behandling slik at pasienten raskere kan komme i gang med egenaktivitet.

En idrettsfysioterapeut arbeider med idrettsutøvere og deres problemer, men i langt større grad omfatter arbeidet til idrettsfysioterapeuter den generelle befolkningen som ofte har tilsvarende skader og funksjonsproblemer.

Hva kan idrettsfysioterapeuten hjelpe deg med?

Behandling og rehabilitering av skader som medfører fravær fra ønsket aktivitet, trening og/eller konkurranse. Eksempler er korsbåndskade i kneet, muskelstrekk og ankelovertråkk, eller ulike belastningsskader som akillessenebetennelse, hopperkne og tennisarm. Behandling og rehabilitering av typiske skader som medfører fravær fra arbeid og fritidsaktiviteter som for eksempel ryggsmerter og artrose i knær og hofter. Forebyggende behandling av skader og belastningslidelser i muskel- og skjelettapparatet og livsstil sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, osteoporose, KOLS osv.