Kristian Iversen

Manuelterapeut

UTDANNELSE

 • Videreutdanning i manuellterapi ved UIB (2019-2020)
 • Fysioterapiutdanning, HIOA (2012-2015)
 • Bachelor i Fysisk aktivitet og helse, NIH (2009-2012)

ERFARING

 • Vestfold Fysioterapi (2021-d.d)
 • Fysioparken (2021-d.d.)
 • Stadion fysikalske (2019-2020)
 • Aktiv fysioterapi (2017-2019)
 • Kongsberg Kommune (2016-2017)

ANNEN KOMPETANSE

 • Aktiv A terapeut- Aktiv med artrose
 • Aktiv mot Kreft instruktør
 • Interesse for muskel- og skjelettlidelser, artrose og idrettsskader

KONTAKTINFORMASJON

 • Resepsjon: 476 66 000
 • E-post: kristian.iversen.pt@gmail.com