Hjem
Om klinikken
Medarbeidere
Finn oss
Treningsrom
Timebestilling
Sandefjord
manuellterapi
Fakta
Utdanning
Uten henvisning
Dokumentasjon
Sykehusvalg
Lenker

 

Søk i nettstedet


Vestfold Fysioterapi
St.Olavsgate 4
3126 Tønsberg
Tlf.: 476 66 000
Faks: 33 31 32 88


Utskriftsvennlig versjon
NSAIDs bedre enn placebo
8. august 2017
yay-7362410-digital.jpgCochraneoversikt konkluderer med at NSAIDs synes å være noe mer effektive enn placebo for pasienter med langvarige korsryggsmerter, både hva smerte og funksjonsnedsettelse angår.
 

Skrevet av


Oversikten «Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain» kom første gang i 2008. Nå foreligger en oppdatering.

Bakgrunn
Langvarige ryggsmerter er et omfattende helseproblem og NSAIDs blir ofte benyttet i behandlingen av slike plager, spesielt i akuttfasen. Det finnes to typer NSAIDs: Ikke-selektive NSAIDs og selektive COX-2 NSAIDs. I 2008 ble det utarbeidet en Cochrane-oversikt basert på pasienter med langvarige korsryggsmerter, hvor NSAIDs ble funnet å ha noe bedre effekt enn placebo. Denne oversiktsartikkelen er en oppdatering av oversikten fra 2008, og fokuserer spesielt på pasienter med langvarige korsryggsmerter.

Mål med studien
Hensikten med denne oversikten var å undersøke hvorvidt administrering av NSAIDs er mer effektivt enn annen behandling for langvarige, ikke-spesifikke korsryggsmerter.

Metode og analyse
Blindede, randomiserte og kontrollerte studier, hvis formål var å undersøke effekten av NSAIDs administrert til pasienter med langvarige korsryggsmerter, ble inkludert i oversikten. Søk ble gjennomført i CENTRAL, MEDLINE, EMBASE og PubMed frem til slutten av juni 2015. Studiene måtte være publisert på engelsk, tysk eller nederlandsk for å bli inkludert. Det ble også foretatt søk i to registre over kliniske forsøk. Videre ble referanselister tilhørende inkluderte studier gjennomgått, for om mulig å fange opp flere relevante studier og oversikter. To uavhengige forskere gjennomgikk aktuelle studier og vurderte om de skulle inkluderes i oversikten, i henhold til definerte inklusjonskriterier.

Resultater
13 randomiserte og kontrollerte studier ble inkludert i denne oversikten, hvorav 10 studier ble vurdert å ha liten risiko for bias. 6 studier sammenlignet effekt av NSAIDs med effekt av placebo (n=1354). Blant pasienter med langvarige korsryggsmerter ble NSAIDs funnet å reduserte smerte og funksjonsnedsettelse mer enn placebo, dog var forskjellene små: For smerteintensitet representerte forskjellen i reduksjonen kun 7 punkter på en skala fra 0-100, og for funksjonsnedsettelse kun 0,9 punkter på en 0-24 punkts skala (Roland Morris Disability Questionnaire). Antallet bivirkninger registrert var ikke signifikant forskjellig mellom gruppene som fikk NSAIDs eller placebo. Imidlertid er større studier av lengre varighet nødvendig for å kartlegge sjeldne eller forsinkede bivirkninger, interaksjoner med andre medikamenter, eller bivirkninger som resultat av langvarig bruk.
3 av 13 studier sammenlignet ulike typer NSAIDs og fant ikke forskjeller mellom disse. NSAIDs ble også sammenlignet med andre medikamenter: Paracetamol, Tramadol og Pregabalin. Det ble ikke funnet forskjeller i effekt, eller bivirkninger, mellom NSAIDs, paracetamol og pregabalin. Èn studie sammenlignet Celecoxib med Tramadol og fant at det var en større global forbedring blant pasientene som benyttet Celecoxib.
En studie sammenlignet NSAIDs med hjemmeøvelser. Grad av smerter var ikke forskjellig mellom gruppene, men individer som gjorde øvelser opplevde større bedring i funksjon sammenlignet med individer som fikk NSAIDs.

Konklusjon
NSAIDs ble funnet å være noe mer effektive enn placebo for pasienter med langvarige korsryggsmerter, både hva smerte og funksjonsnedsettelse angår. Studiene var imidlertid av lav kvalitet. Forskjellene mellom gruppene ble ytterligere redusert når en kun tok hensyn til studiene som ble vurdert til å være av bedre kvalitet.

Kilde
Enthoven WTM, Roelofs PDDM, Deyo RA, van Tulder MW, Koes BW.
Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD012087. DOI: 10.1002/14651858.CD012087.

 

Vi har flyttet!
04.05.2017 17:10
 Les mer
Manipulasjon med placeboeffekt
25.08.2017 11:35
 Les mer
IA-rapport: Halvveis til sykefraværsmålet
28.06.2017 14:10
 Les mer
Medikamenter holdt ikke hva de lovte
26.06.2017 15:28
 Les mer
Muskel- og skjelett forårsaker mest produksjonstap
15.06.2017 13:23
 Les mer
Ryggprosjekt søker pasienter
31.05.2017 15:18
 Les mer
Muskelskjelettsatsingen inviterer til konferanse
31.05.2017 09:48
 Les mer
Vanligst med artrose i flere ledd
30.05.2017 12:38
 Les mer
Anbefaler ikke kneoperasjon
29.05.2017 12:03
 Les mer
Dette er Modic-forandringer
29.05.2017 10:21
 Les mer
Snakker om muskelskjeletthelse og arbeidsliv
16.05.2017 13:53
 Les mer
Rygg og nakke plager flest
16.05.2017 09:42
 Les mer
Folk som mistrives på jobb, har oftere flere smerteplager
10.05.2017 10:11
 Les mer
Danske anbefalinger om korsryggbehandling
28.04.2017 12:50
 Les mer
NSAIDs hjelper en av seks ryggpasienter
11.04.2017 13:59
 Les mer
Neste års fagseminar i Svolvær
31.03.2017 14:58
 Les mer
Kritiserer unødige CT og MR-undersøkelser
22.03.2017 12:29
 Les mer
Legemiddelverket advarer: alvorlig feil på adrenalinpenn
22.03.2017 09:42
 Les mer
Seminaret 2017 er i gang!
16.03.2017 15:32
 Les mer
Til toppen av siden